Kontakt


Bastion Group
Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa 
T: (+48 22) 395 5100 
F: (+48 22) 395 5101
e-mail: office@bastiongroup.com
www.bastiongroup.com 

Bastion Advisory Sp. z o.o.
KRS 0000374905, 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
NIP 701-027-48-14, Regon 142752945 
Wysokość kapitału zakładowego 2.077.700 PLN