Restrukturyzacja

Pomagamy firmom i akcjonariuszom w restrukturyzacji zobowiązań finansowych każdego rodzaju, w tym m.in. kredytowych, majątkowych oraz handlowych.

Prowadzimy naszych klientów przez kompleksowy proces analiz prawnych i finansowych, planowanie biznesowe, strukturyzację oraz ustalenia komercyjnych warunków finansowania.Pomagamy negocjować najlepsze warunki z dostarczycielami finansowania oraz, jeśli to wskazane, pozyskujemy również alternatywne źródła finansowania, w tym z funduszy hedgingowych i private equity.